Autònoms

Disposem de diferents modalitats de contractació que s'adapten a les seves necessitat, amb un alt valor afegit i a un preu molt competitiu.
Calculi el seu preu realitzant un pressupost online , el rebrà al correu electrònic que ens indiqui.

Pack Bàsic

Els serveis assenyalats a continuació, estan inclosos a la quota bàsica, i no tenen cap cost afegit per a l'empresari.

 • Trimestres IVA (model 303)
 • Resum anual IVA (model 390)
 • Trimestres IRPF (model 130/131)
 • Tramitació de la declaració de la Renda (model 100)
 • Declaració anual d'operacions amb terceres persones (model 347)
 • Assessorament comptable
 • Expedients Incapacitat Temporal

El autònomos que tributin en la modalitat de "mòduls", i en substitució dels models 303 i 390, tindran inclosos els següents serveis:

 • Retenció de local comercial (model 115)
 • Resum anual de retenció de local comercial (model 180)

 

Pressupostar Pack Bàsic

Pack VIP

Aquest pack inclou tots els serveis del Pack Bàsic i, a més:

 • Certificat d'estar al corrent de pagament a la Seguretat Social
 • Certificat corrent de pagament fiscal
 • Prestació Paternitat/Maternitat
 • Retenció lloguer de negoci (model 123)
 • Resum anual retenció lloguer de negoci (model 193)
 • Retenció de local comercial (model 115)
 • Resum anual de retenció de local comercial (model 180)
 • Certificats retencions de renda
Pressupostar Pack VIP

Variables

Al Pack Solutions hi ha les següents variables, no incloses al preu base, a tenir en compte:

 • Apunts comptables: en cas d'escollir l'entrada d'apunts comptables, pagarà un suplement de 0,50 € + IVA per cada assentament que s'hagi d'introduïr.
 • Certificats Digitals: El preu del control i gestió dels certificats d'Hisenda és de 6,30 € + IVA al mes

Assegurances

Per poder gaudir de les excel·lents condicions del “Pack Solutions Empresa”, se'ns haurà de permetre poder cotitzar les pòlisses incloses a la següent llista, i necessàries pel funcionament de l'empresa. En cas que la nostra proposta sigui millor en garanties i prima, serà condicionant transferir les pòlisses a la nostra companyia.

 • Responsabilitat Civil
 • Auto

Pack Bàsic

Els serveis assenyalats a continuació estan inclosos en el Pack Bàsic i no tenen cap cost afegit per a l'empresari:

 • Trimestres IVA (model 303)
 • Trimestres IRPF (model 130/131)
 • Declaració anual d'operacions amb terceres persones (model 347)
 • Tramitació de la declaració de la Renda (model 100)
 • Retenció dels treballadors IRPF (model 111)
 • Resum anual de retenció dels treballadors IRPF (model 190)
 • Assessorament comptable
 • Contractes de treball
 • Altes i baixes de treballadors
 • Certificats d'Atur/Paternitat/Maternitat/Jubilació a la Seguretat Social
 • Pròrrogues de contractes laborals temporals
 • Pagues extraordinàries
 • Expedients incapacitat temporal
 • Resum nòmina
 • Declaracions Seguretat Social (TC1 i TC2)
 • Resum anual IVA (model 390)
Pressupostar Pack Bàsic

Pack VIP

Aquest pack inclou els serveis del Pack Bàsic més tots els serveis següents:

 • Devolució IVA mensual (model 340)
 • Certificat d'estar al corrent de pagament a la Seguretat Social
 • Certificat corrent de pagament fiscal
 • Comunicats d'accident
 • Prestació Paternitat/Maternitat (Autònoms)
 • Retenció lloguer de negoci (model 123)
 • Resum anual retenció lloguer de negoci (model 193)
 • Retenció de local comercial (model 115)
 • Resum anual de retenció de local comercial (model 180)
 • Certificats retencions de renda
Pressupostar Pack VIP

Variables

Al Pack Solutions hi ha les següents variables, no incloses al preu base, a tenir en compte:

 • Treballadors: mensualment es revisarà aquesta variable. Cada mes la quota s'incrementarà o disminuirà en 9 € + IVA per cada treballador que consti en el TC1 , adaptant així el cost de l'empresa al volum de treballadors que tingui en cada moment.
 • Apunts comptables: en cas d'escollir l'entrada d'apunts comptables, pagarà un suplement de 0,50 € + IVA per cada assentament que s'hagi d'introduïr (en cas que Grup Simon no disposi d'accés als bancs del client el preu serà de 0'75 € + IVA per cada assentament).
 • Certificats Digitals: El preu del control i gestió dels certificats d'Hisenda és de 6,30 € + IVA al mes i el preu del control i gestió dels certificats de la Seguretat Social és de 6,30 € + IVA al mes.

Assegurances

Per poder gaudir de les excel·lents condicions del “Pack Solutions Empresa”, se'ns haurà de permetre poder cotitzar les pòlisses incloses a la següent llista, i necessàries pel funcionament de l'empresa. En cas que la nostra proposta sigui millor en garanties i prima, serà condicionant transferir les pòlisses a la nostra companyia.

 • Responsabilitat Civil
 • Conveni de treballadors
 • Pime
 • Flota de vehicles

VOL SABER QUANT COSTARIEN TOTS AQUESTS SERVEIS A MIDA?

Realitzar Pressupost